برگزاری اولین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان(کارگاه پایانی) - 98/05/01

 

به پایان آمد این کارگه حکایت همچنان باقیست!

«اثرگذاری بر آینده و کنش فعالانه» به عنوان مهمترین سرفصل در آخرین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های دوره تقویت آینده‌نگری در کودکان موضوع اصلی بازی‌ها قرار گرفت. در این کارگاه، کودکان به کمک خلق تصاویر خود از آینده در قالب بازی‌های گوناگون، با مفاهیم تأثیر متقابل و نقشه راه آشنا شدند.

آخرین کارگاه از اولین دوره کارگاه‌های تقویت آینده‌نگری در تاریخ اول مرداد ماه 1398 با حضور کودکان و نوجوانانی که در جلسات قبلی (اول تا سوم) شرکت کرده بودند، در طی 2.5 ساعت و در دو بخش انجام شد. در بخش اول کارگاه، ابتدا کودکان ضمن خواندن داستان‌های خود با موضوع آینده، به بحث و بررسی درباره احتمال تحقق هر یک از آینده‌های مطرح شده توسط یکدیگر پرداختند. در این چارچوب با مفاهیمی چون آینده‌های باورپذیر، امکان‌پذیر و ترجیح‌پذیر آشنا شدند. سپس هر یک از شرکت‌کنندگان با پاسخ به سوالاتی، میزان نقش و اثر خود را در تحقق آینده مطلوب خویش تبیین نمود و درباره موانع تحقق آن صحبت کرد. در بخش دوم به کمک روش‌های خلاقانه در قالب فعالیت گروهی و تعاملی، به بصری‌سازی داستان‌های مطرح شده در کلاس پرداخته و در ارتباط با مفهوم انواع آینده، بحث و بررسی شد.

این کارگاه توسط تیمی متشکل از تخصص‌های روانشناسی کودکان و آینده پژوهی با همکاری سرکار خانم شبنم مهاجر و نیلوفر رادنژاد برگزار گردید.

اندیشگاه تدبیر فردا قصد دارد تا با اتمام این دوره از کارگاه‌ها، با معیارهای تخصصی اثربخشی دوره را ارزیابی نموده و در نشستی با حضور برگزارکنندگان و والدین گرامی، نتایج آن را ارائه نماید.