پروژه‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری

 

 

- پروژه‌های اندیشگاه شهر:

9- آینده‌پژوهی گروه مجلات همشهری

توضیحات پروژه: به زودی