موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 
سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • تجربه‌ی قطار آینده و سفر به مریخ، این بار با مسافران نوجوان - 98/08/22

  تجربه‌ی قطار آینده و سفر به مریخ، این بار با مسافران نوجوان - 98/08/22

 • برگزاری اولین دوره آموزشی نرم‌افزارهای آینده‌پژوهی در بنیاد توسعه فردا

  برگزاری اولین دوره آموزشی نرم‌افزارهای آینده‌پژوهی در بنیاد توسعه فردا

 • انتخاب نظریه پشتیبان برای تحلیل «سیاست آمایش سرزمین» - 98/08/11

  انتخاب نظریه پشتیبان برای تحلیل «سیاست آمایش سرزمین» - 98/08/11

 • برگزاری اولین دوره کارگاه بازی تقویت آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان با عنوان «سفر به مریخ»- 98/08/09

  برگزاری اولین دوره کارگاه بازی تقویت آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان با عنوان «سفر به مریخ»- 98/08/09

 • برگزاری هشتمین نشست از سلسله نشست‌های کافه آینده با موضوع «آینده سلامت: از اتاق درمان تا صحنه اجتماع» - 98/08/01

  برگزاری هشتمین نشست از سلسله نشست‌های کافه آینده با موضوع «آینده سلامت: از اتاق درمان تا صحنه اجتماع» - 98/08/01

 • برگزاری سومین دوره کارگاه بازی تقویت آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان با عنوان «سفر با قطار آینده»- 98/07/30

  برگزاری سومین دوره کارگاه بازی تقویت آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان با عنوان «سفر با قطار آینده»- 98/07/30

 • برگزاری دومین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان با عنوان «سفر با قطار آینده»- 98/07/18

  برگزاری دومین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان با عنوان «سفر با قطار آینده»- 98/07/18

 • باز نشر سلسله مقالات «چهلچراغ» همزمان با چهل‌امین سالگرد فجر انقلاب‌اسلامی- تا مقاله شانزدهم -98/07/17

  باز نشر سلسله مقالات «چهلچراغ» همزمان با چهل‌امین سالگرد فجر انقلاب‌اسلامی- تا مقاله شانزدهم -98/07/17

 • حضور مازیار عطاری مدیر عامل بنیاد توسعه فردا در برنامه «گام دوم »رادیو گفت‌وگو و صحبت در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب

  حضور مازیار عطاری مدیر عامل بنیاد توسعه فردا در برنامه «گام دوم »رادیو گفت‌وگو و صحبت در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب

 • برگزاری اولین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان(کارگاه پایانی) - 98/05/01

  برگزاری اولین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان(کارگاه پایانی) - 98/05/01

 • برگزاری اولین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان(کارگاه سوم) - 98/04/25

  برگزاری اولین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان(کارگاه سوم) - 98/04/25

یادداشت همکاران