آموزه‌های این کتاب کاملاً کاربردی هستند.

توجه دقیق به محیط کسب و کار ایران و مسائل خاص آن

توجه ویژه به اصلی‌ترین حوزه‌های اثرگذار بر عملکرد شرکت‌های نوپای ایرانی شامل: نکات حقوقی، تأمین منابع مالی، حمایت از حقوق مالکیت فکری، حسابداری و امور مالی، تبدیل نمونه اولیه به محصول تجاری 

 همکاری جمع برگزیده‌ای از متخصصان باتجربه کشور در نگارش فصول گوناگون 

زبان ساده و روان، با کم‌ترین اصطلاحات تخصصی، قابل بهره برداری برای خوانندگان با هر پیشینه تخصصی و فنی