بسیاری از کارآفرینانی فناور و خلّاق، به علّت فقدان دانش مدیریت و ناتوانی در جلب منابع مالی، در راه‌اندازی کسب و کارهای جدید با شکست مواجه می‌شوند. کلید حلّ مشکل، مشارکت سرمایه‌گذارانی است که مخاطرات سرمایه‌گذاری را به خوبی محاسبه کنند و فعالانه با کارآفرینان همراه شده، با هدف کسب سود سرشار، نقاط ضعف آنها را پوشش دهند. امروزه، صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر، در تسریع روند رشد اقتصادی و توسعه فناوری کشورهای توسعه یافته و صنعتی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.

اولین کتاب نوشته شده به زبان فارسی در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر

تبیین ارتباط سرمایه گذاری خطرپذیر با توسعه فناوری

ارائه مفهومی جامع از سرمایه گذاری خطرپذیر

معرفی و تجزیه و تحلیل وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در کشورمان

وضعیت صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در چند کشور منتخب

مطالعه و بررسی زیرساخت‌های لازم برای شکل گیری سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

سیاستگذاری صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر

تحلیل چند تجربه موفق سیاستگذاری این صنعت در جهان

مطالعه این کتاب توصیه می‌شود به: سیاستگذاران و برنامه ریزان، کارآفرینان و سرمایه گذاران، دانشجویان و اساتید دروس مرتبط با کارآفرینی، مدیریت سرمایه گذاری و سیاستگذاری تکنولوژی و پژوهشگران این حوزه 

 

جهت دانلود کتاب بر روی تصویر جلد کلیک فرمایید.