یکی از تکنیک‌های آینده‌اندیشی « سناریونویسی » است. سناریو ابزاری برای تحلیل سیاست و شناخت شرایط، تهدیدها، فرصت‌ها، نیازها و ارزش‌های برتر آینده است. سناریو نه فقط  پیش‌بینی آینده، بلکه تصویری از آینده ممکن با توصیف همه احتمالات است. این روش در فرآیند مدیریت استراتژیک برای اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهشگران تحقیقات راهبردی همه حوزه‌ها (اعم از سیاست، فناوری، امنیت و دفاع، اقتصاد و ...)، دانشجویان و مدرسان دانشگاه‌ها را به مطالعه این کتاب دعوت می‌کنیم.