موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا اینک بیش از هـفده سال است که در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 
سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • اولین نشست از سلسله نشست‌های «بازخوانی تجارب راه‌اندازی و توسعه کتابخانه‌های روستایی در ایران»- 97/09/20

  اولین نشست از سلسله نشست‌های «بازخوانی تجارب راه‌اندازی و توسعه کتابخانه‌های روستایی در ایران»-...

 • اولین جلسه از نشست‎های «پایداری توسعه سرزمین» برگزار شد.97/08/27

  اولین جلسه از نشست‎های «پایداری توسعه سرزمین» برگزار شد.97/08/27

 • برگزاری چهارمین جلسه از نشست‎های هم‌فکری بین مجموعه‎های اندیشگاهی کشور در بنیاد توسعه فردا. 97/08/23

  برگزاری چهارمین جلسه از نشست‎های هم‌فکری بین مجموعه‎های اندیشگاهی کشور در بنیاد توسعه فردا....

 • برگزاری کارگاه دو روزه

  برگزاری کارگاه دو روزه "آینده پژوهی در عمل"

 • کارگاه آموزشی آینده پژوهی در عمل

  کارگاه آموزشی آینده پژوهی در عمل

یادداشت همکاران